En översikt om OTC Cryptocurrency Trading

Sedan 2018 har OTC-kapitalinflöden (Over-The-Counter) blivit ett av de mest omdiskuterade kryptoämnena. Dessa till synes opassande berättelser om en ökning av företags kryptoinvesterare har dock fortsatt att dyka upp även efter det att björnmarknaden inom kryptografi hade avslutats.

Finansiella produkter som aktier och derivat ingår också i transaktioner över disk. OTC-desk, mäklare och andra mellanhänder kan hjälpa handlare i processen utan att de behöver vara aktivt engagerade.

Efter en lång period då kryptobjörnmarknaden bestod, har indikationer på en ökning av institutionella kryptoinvesterare fortsatt att dyka upp. Mellanhänder som mäklare och OTC-desk kan hjälpa handlare utan att de behöver delta aktivt i handelsprocessen.

Om OTC Cryptocurrency Trading: Digitala valutors beslutsfattare

När globala aktiemarknader ursprungligen introducerades, blev de snabbt en källa till mediekarikatyrer av en fartfylld atmosfär, där pengar rör sig med en häpnadsväckande hastighet när investerare kämpar för att lägga beställningar bland hundratals alternativ.

Det brukade vara vanligt att se Wall Street-handlare springa genom korridorerna och ropa order från sina lungor medan värdet på aktier rusade upp och ner med en obegriplig hastighet på handelsgolvet. Länge var det åtminstone standarden tills internethandeln fick fäste.

Aktiemarknaderna har, precis som andra företag, en nära och öppen tidtabell som begränsar den tid som är tillgänglig för handel. Det var så OTC kom till i första hand. Marknaden sköt i höjden till oöverträffade höjder tack vare över-the-counter kryptohandel.

Traditionella öppettider och centraliserade börser är inte de enda möjligheterna för OTC-handel. Till skillnad från traditionella marknader sker dessa transaktioner via telefon eller online, vilket möjliggör mer flexibilitet och tillgång till likviditet för investerare. Som ett resultat av OTC-kryptering är det mer sannolikt att större avtal går igenom.

Detta är en uppenbar fördel med att köpa aktier utanför en etablerad handelsplattform, som har färre regulatoriska hinder och låter dig handla internationella aktier under dina lokala marknadstimmar och med minskad marknadspåverkan.

Den traditionella aktiemarknaden, å andra sidan, är källan till dessa fördelar. OTC-handel med digitala tillgångar erbjuder betydligt fler fördelar och kontroll över marknadsplatsen än traditionella handelsmetoder.

OTC:s roll i Digital Asset Management

Litade pooler och mörka pooler är två typer av OTC-handelspooler i kryptobranschen. Investerare kan se alla bud och erbjudanden i nätverket på en upplyst pool, som liknar en konventionell aktiemarknad. När de väl lägger ett erbjudande registreras det i orderboken och kan ses av andra kunder.

Å andra sidan är mörka pooler helt slutna marknadsplatser där endast kunden och plattformen har tillgång till informationen. Institutionella investerare med stor transaktionsstorlek gillar att använda mörka pooler eftersom det inte finns några synliga orderböcker.

OTC-företag utan börs har varit det viktigaste incitamentet för deras inträde på marknaden, vilket har lett till likviditetssvårigheter och gjort det möjligt för större investerare, företag och gruvarbetare att få tillgång till mer effektiv likviditet.

En direkt koppling till motparten eller en single-dealer-plattform garanterar priset och minimerar transaktionsrisken, vilket vanligtvis är fallet med vanliga börser. Större transaktioner kan utföras säkrare, snabbare och mer tillförlitligt tack vare prisgarantin, som minskar motpartsrisken och ger investerare omedelbar tillgång till sina pengar.

Beställningar som görs via en ansedd OTC-baserad verksamhet kan vara skillnaden mellan en framgångsrik affär och en som inte lever upp till förväntningarna i världen av digitala tillgångar.

En ytterligare fördel med OTC-handel är möjligheten att handla anonymt. Risken för hacking och orderfront-running ökar när stora order hålls i börsens orderböcker och är föremål för motpartsrisk på grund av pre-margining av dessa börser. OTC-handel är helt anonym, därför behöver kunderna inte oroa sig för att bli identifierade som stora investerare.

Handel med kryptovaluta bygger på samma principer som konventionell OTC-handel utanför aktiemarknaderna. Dess ekonomiska betydelse för kryptomarknaden är betydligt större än för centraliserade plattformar. Det finns i verkligheten en enorm och anonym komponent av all kryptohandelsvolym som görs via OTC-transaktioner.

Framtidstänkande entreprenörer och institutioner över hela världen litar på Swyftx för sina investeringar i digitala tillgångar och förvaringsbehov. Det är enkelt att investera i digitala tillgångar tack vare vårt investeringsteam och Wealth Platform. Besök vår hemsida för att komma i kontakt med teamet.

Leave a Comment