Varför alla företag måste ha en hållbar trafiksäkerhetspolicy

Oavsett om du driver ett transportföretag eller verkar inom någon annan domän, måste dina anställda köra till jobbet hela tiden. Det finns alltid en risk för ett missöde när du sitter bakom ratten. Men det värsta med att olyckor inträffar på tjänsteresor är att ditt företag får betala för de anställdas försumlighet. Även om de inte är fel, innebär missöden och skador problem för din organisation. Du kan behöva betala rejäla belopp som arbetsskadeersättning och skadekontroll.

Det bästa sättet att förebygga sådana problem är att ha en trafiksäkerhetspolicy på plats. Det kan skydda din organisation från försäkringar och rättsliga anspråk även om något går fel. Viktigast av allt, det kan räcka långt för att förhindra missöden och skydda ditt folk och egendom från skador. Låt oss förklara varför en hållbar trafiksäkerhetspolicy är avgörande för varje företag.

Konsekvenserna av att inte ha en trafiksäkerhetspolicy är ödesdigra

Utan en trafiksäkerhetspolicy är risken stor att anställda råkar ut för en olycka. De kanske inte är medvetna om sätt att hålla sig säkra på vägen. När det inte finns några regler och normer för anställda är motivationen att köra säkert minimal. Det värsta med trafikolyckor på jobbet är att det juridiska ansvaret faller på ditt företag istället för på personen bakom ratten. Du kan behöva betala rejäla straffavgifter till offer som lider på grund av dina anställdas försumlighet.

Rättegångar kan drastiskt påverka ditt företags pengar, med oväntade utgifter som försäkringar, rättegångskostnader och kostnader för reparationer av dina fordon. Ännu värre, ditt rykte kan få en törn på grund av dina anställdas försumliga beteende. Genom att upprätthålla en säkerhetspolicy blir människor mer medvetna när de kör affärsfordon, vilket begränsar de allvarliga konsekvenserna av missöden.

Det är enkelt att säkerställa maximal trafiksäkerhet

Överraskande nog är det lätt för företag att säkerställa maximal säkerhet på vägen. Du behöver bara vidta några åtgärder för att ligga steget före riskerna, oavsett storleken på din flotta. Innan du implementerar en policy måste du överväga dagliga åtgärder för att förhindra olyckor i första hand.

Börja med att investera i bilparksspårningsteknik för att övervaka dina anställda på distans och flagga olämpligt körbeteende. Dessa inkluderar fortkörning, hoppa över signaler och kraftig inbromsning. Du kan identifiera osäkra förare och få dem från köruppgifterna.

Det är viktigt att utbilda dina förare om rattfylleri. Oavsett om de kör på eller utanför tjänsten måste de undvika DUI-avgifter. Men saker och ting kan fortfarande gå galet, så du kan behöva kontakta en DUI-advokat om en förare får problem för brottet.

Förutom att uppmuntra till ett säkert beteende för de anställda måste du investera i högkvalitativa fordon med avancerade säkerhetsfunktioner. Att genomföra regelbundna fordonskontroller är lika viktigt eftersom de är mindre benägna att fungera fel på vägen. Dessutom kan ett optimalt underhåll spara dig en förmögenhet, eftersom det förlänger livslängden på dina fordon.

Beskriv säkerhetspolicyer för dina anställda

Att definiera trafiksäkerhetspolicy för ditt företag ger dig en bra start, men se till att det inte bara är en uppsättning riktlinjer. Beskriv dem för dina anställda och ställ tydliga förväntningar på villkorslös efterlevnad. Anställda bör känna till konsekvenserna av rattfylleri, använda telefoner bakom ratten och inte hålla sig till vägreglerna. Genomför strikta disciplinära åtgärder mot personer som inte följer policyn. Det är ett exempel för alla andra i laget.

Förutom att förbjuda felaktiga metoder, beskriv det korrekta förarbeteendet som du förväntar dig att kunderna ska följa. Belys också vikten av egenvård när du kör bil eftersom det går långt för att förhindra oundvikliga missöden. Regelbunden körträning bör vara en del av verksamheten. Du måste gå den extra milen med bakgrundskontroller och utbildningssessioner för nyanställda. Ange reglerna och uppdatera dem då och då i enlighet med förändringarna i din flotta storlek och fordonstyper.

Trafiksäkerheten borde ha stor betydelse för alla företag. Oavsett om du låter ett par anställda köra tjänstebil eller har ett team av chaufförer för att driva en enorm flotta, får du inte gå slappt med deras körbeteende. Ett mindre fel kan leda till katastrofala konsekvenser och riskera dina anställda och andra på vägen.

Du kan inte undergräva de juridiska och ekonomiska följderna av sådana missöden. Lyckligtvis kan en hållbar trafiksäkerhetspolicy minska risken för olyckor och säkerställa att din verksamhet fungerar smidigt under åren. Fokusera på att skapa och implementera en strategisk plan för att täcka alla risker och definiera skadekontrollåtgärder.

Leave a Comment