Varför de är viktiga för din start

Om du är en startup-grundare vet du att utmaningar är en del av processen. Dessutom vet du genom erfarenhet eller från berättelser som delas av andra företagsgrundare att ekonomi och dålig planering är vanliga startup-utmaningar. För att öka chanserna att lyckas med din start måste du alltså ta itu med dessa utmaningar effektivt. Finansiell analys och prognoser är avgörande områden som förtjänar din uppmärksamhet.

Medan finansiella prognoser tittar på framtida slutliga prognoser, granskar finansiell analys historiska data och trender för att hjälpa företagsägare att fatta effektfulla framtida beslut. Även om dessa aktiviteter är kritiska, utförs de ofta inte som krävs på grund av deras tråkiga natur när de görs manuellt. Ekonomipersonal behöver ofta granska stora mängder data och förbereda många finansiella rapporter. Detta gör finansiell analys och prognoser till en tröttsam och tidskrävande process.

Trots dessa hinder kan den viktiga rollen för finansiell analys och prognoser i din start inte överbetonas. Detta kräver mer innovativa sätt att hantera finansiell data för att hjälpa bättre beslutsfattande. Idag kan du minska tiden och resurserna som spenderas för att konsolidera och analysera finansiell data genom ett finansiellt konsolideringsverktyg.

Här är olika sätt som finansiell analys och prognoser gynnar din start:

Förbättrad affärslikviditet

Även om “cash in king” kan vara en kliché, har det en bra anledning. En bra likviditetskvot gör att din startup klarar alla sina kortsiktiga finansiella åtaganden och förbättrar din kreditvärdighet. Dessutom påverkar din startups likviditet den finansiella stabiliteten. Därför är förmågan att uppfylla kortsiktiga förpliktelser, som löner, inköp av råvaror, hyra och verktyg, bland annat, avgörande för din startups hållbarhet. Dessa skyldigheter kräver kontanter.

Finansiell analys kan hjälpa till att avslöja alla områden som kan öka dina solvensutmaningar, vilket gör att du kan vidta snabba åtgärder för att förebygga dem. Till exempel kan en växande kundreskontrabok indikera en avmattning i din kreditkontroll- och inkassoavdelning.

Budgetplanering

Budgetering gör det möjligt för din startup att hålla sig på rätt spår genom att se till att den viktigaste delen av din företagsekonomi endast allokeras till kostnadsställen som driver din vision och dess strategiska mål. En rimlig budget gör det möjligt för dig att tillgodose förväntade utgifter och samtidigt förutse möjliga förändringar i olika kostnadsställen orsakade av yttre omständigheter. Dessutom kan en bra budget hjälpa dig att förverkliga dina affärsmål.

Finansiell analys och prognoser möjliggör noggrann granskning av värdefull data i dina olika verksamhetscentra för att producera olika rapporter. Dessa rapporter kan inkludera din balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. När dessa rapporter konsolideras hjälper de till att generera en periodisk budget.

Affärsbeslutsfattande

När den utförs korrekt kan finansiell analys hjälpa dig och ditt team att fatta solida affärsbeslut som driver din start till den framtid du har föreställt dig. Till exempel kan din balansräkning indikera ett behov av att minska investeringarna. Samtidigt kan en resultaträkning tala för vikten av att öka finansieringen av försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Riskhantering

Interna och externa hot är ett ständigt inslag i entreprenörskapsresan. Din förmåga att hålla sådana risker borta är avgörande för din startups kontinuitet och finansiella stabilitet. Finansiella rapporter kan hjälpa dig att identifiera möjliga riskområden, vilket möjliggör åtgärder för att mildra sådana hot mot din verksamhet.

Till exempel kan dina rapporter indikera dina kapitalintensiva tillgångar som dina främsta tillväxtfaktorer samtidigt som de pekar på de låga försäkringspremier som betalas för dem. Detta skulle innebära att du i händelse av skada eller förlust kanske inte får adekvat ersättning för din utrustning och maskiner.

Vidare, när du överväger att skala upp med lånade räntebaserade fonder, kan finansiell analys och prognoser göra det möjligt för dig att identifiera din förmåga att betala tillbaka i tid. De olika konsoliderade finansiella rapporterna kan hjälpa dig att begränsa din upplåning till det som är hanterbart av din startup för att undvika att bli backlistad och i värsta fall en insolvensprocess.

Finansiell analys kan också avslöja luckor som hjälper dig att förnya din startups riskhanteringsstrategier.

Slutsats

Även om finansiell analys och prognoser är avgörande för din startups ekonomiska hälsa, är de manuella processerna tråkiga och tidskrävande. Dessa kan påverka kvaliteten på de finansiella rapporter som genereras, vilket påverkar kvaliteten på affärsbeslut. Riktningen och välmåendet för din startup kan lätt få en törn eftersom ditt team är beroende av dessa rapporter för att fatta viktiga beslut.

Ett innovativt verktyg för finansiell konsolidering kan positivt påverka din startups tillväxt genom att omedelbart avslöja alla ekonomiska problem. Du kan också fatta bättre affärsbeslut med mer exakta och relevanta data. Dessutom hjälper ett finansiellt konsolideringsverktyg till att minska den tid och de ekonomiska resurserna som spenderas för att konsolidera och analysera finansiella data manuellt. Besparingarna kan omdirigeras till andra viktiga affärsuppgifter, vilket förbättrar den övergripande prestandan.

Dessutom är automatisering av din ekonomiska planering och analys ett säkert sätt att skydda din startups ekonomiska välbefinnande.

Leave a Comment