Vad är skillnaden mellan REITs och REIT ETFs?

Om du är ny på fastighetsinvesteringar finns det många unika termer, akronymer och fraser som kan få dig att känna dig förvirrad och avskräckt. Men var inte rädd! Fastighetsbranschen är inte den enda branschen som har komplicerad jargong – fråga bara advokater, läkare eller raketforskare.

Att lära sig något nytt kräver tid, tålamod och en hjälpande hand. I en anda av att välkomna nya investerare till utrymmet, kommer det här inlägget att bryta ner två av de mer förvirrande koncepten som nya investerare möter när de investerar i kommersiella fastigheter – REITs och REIT ETFs.

Låt oss först definiera REIT, som det förmodligen borde förklaras innan du dyker huvudstupa in i REIT ETF.

Vad är en REIT?

REIT står för real estate investment trust och är i huvudsak ett företag som är specialiserat på att investera i fastigheter. Dessa företag hanterar en del eller alla av de huvudsakliga aktiviteterna i samband med att köpa, sälja, förvalta, utveckla och finansiera fastighetsmöjligheter.

Eftersom REIT är ett trust, är det noterat på börser och handlas både privat och offentligt. Privata truster är endast tillgängliga för ackrediterade investerare och har generellt branta investeringsminimikrav. Detta innebär att för att investera i en privathandlad REIT behöver du ett högt nettovärde och du måste uppfylla minimiinkomstkrav. Men många REITs är börsnoterade och är tillgängliga för alla med ett mäklarkonto.

När du investerar i en REIT investerar du faktiskt inte direkt i fastigheter. Istället investerar du i ett företag vars jobb är att investera i fastigheter. Det är viktigt att notera detta eftersom det kommer att vara viktigt när man påpekar skillnaderna mellan en REIT och en REIT ETF.

Vad gör REITs attraktiva för investerare?

REITs är perfekta för investerare som vill få exponering mot fastigheter utan att faktiskt behöva göra arbetet med att hitta, köpa, utveckla och förvalta fastigheter. Denna grad av separation gör att investera i en REIT mycket mindre riskabel eftersom investerarkapitalet är fördelat på många fler fastigheter, snarare än en eller två som förvaltas direkt av investeraren.

Som ett resultat är REITs en mycket mer diversifierad investering än enskilda fastigheter. Tanken är att en enskild egenskap kan gå sönder av flera anledningar. Om du investerades i den ena fastigheten skulle din investering också misslyckas av föreningen. Men om en fastighet som förvaltas av en REIT misslyckas är din investering mycket säkrare eftersom REIT du äger andelar i äger många andra fastigheter som inte har misslyckats.

En annan fördel med REITs är förtrogenhet. Eftersom REIT-aktier i huvudsak är aktier, verkar REITs bekanta för investerare som redan har exponering mot aktiemarknaden. Det är mycket lättare att investera i aktier i ett företag vars hela funktion är att investera i fastigheter än det är för investerare att lära sig in och ut i en helt ny bransch.

Vad är en REIT ETF?

Ok, så vi förstår kärnan i REITs. Hur förändras det när vi lägger till förkortningen ETF i mixen? ETF står för börshandlad fond. En fond är en professionellt förvaltad uppsättning värdepapper som köps genom samlat investerarkapital. Det finns många olika typer av fonder – som fonder, hedgefonder, pensionsfonder och börshandlade fonder. Det finns fonder för alla olika typer av värdepapper – bland annat råvaror, aktier och obligationer.

Börshandlade fonder, som namnet antyder, handlas på offentliga börser som aktier. Detta innebär att ETF-aktier kan köpas och säljas under den öppna marknaden. Detta står i kontrast till traditionella fonder, som bara handlas en gång om dagen. Detta gör en ETF till en hybridprodukt – det är både en aktie och en fond.

En ETF som investerar i REITs

Ok, vi är nästan framme!

  • ETF:er är fonder som handlas på börsen.
  • REIT ETF:er är ETF:er som köper aktier i ett stort antal REIT:er.

REIT ETFs vs REITs: Slutliga tankar

REIT ETF:er har två grader av separation från faktiska fastigheter, till skillnad från en REIT. Med andra ord, en REIT investerar i många olika fastigheter och en REIT ETF investerar i dessa REIT. Detta gör REIT ETF:er ännu mer diversifierade än REITs, som redan var mer diversifierade än att investera i fastigheter direkt.

Ur den genomsnittliga investerarens perspektiv är det liten skillnad mellan REITs och REIT ETFs. Båda är indirekta sätt att få exponering mot fastigheter, där ETF:er är de mest utspädda och de minst riskfyllda. ETF:er presterar bra i skala – dvs när en hel tillgångsklass som fastigheter presterar bra. Detta breda tillvägagångssätt misslyckas dock med att ta itu med detaljerna på fastighetsmarknaden.

REITs, å andra sidan, tenderar att vara specialiserade på grund av den stora omfattningen av fastighetsmarknaden. De flesta REITs kommer att fokusera på en typ av fastighet som livsmedelsbutiker, restauranger, lagerutrymmen eller kontorsbyggnader. På grund av denna specialisering kan REIT:s dra nytta av – eller bli förstörd av – särskilda högkonjunkturer och byster på fastighetsmarknaden. REITs tenderar att vara mer riskfyllda än REIT ETFs, men belöningen är också högre.

Leave a Comment